בית בכפר חנניה

רום תכנון-בינוי ערים,ארגיטקטורה,עיצוב פנים