מבנה רב תכליתי מצפה אבי"ב

רום תכנון-בינוי ערים,ארגיטקטורה,עיצוב פנים