מרכז רוחני בר יוחאי

רום תכנון-בינוי ערים,ארגיטקטורה,עיצוב פנים